MEGOLDÁSFÓKUSZ AZ ISKOLÁBAN- szimpózium

 

Időpont: 2016. október 15.
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 5-7.
Részvételi díj: 9.300 Ft + áfa

Az esemény bevételével a halmozottan sérült gyerekeket és családjaikat segítő Patróna Egyesületet támogatjuk. Ide kattintva olvashat többet róluk.

Jelentkezem

A részvételi díj tartalmazza:

  • belépést a szimpózium összes eseményére,
  • segédanyagokat,
  • szüneti ellátást,
  • kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget a helyszínen a megoldásközpontú brief coaching szakirodalmából.

Külföldön már évtizedes példák vannak a megoldásfókuszú szemléletmód iskolai alkalmazására és immár Magyarországon is egyre több tanár, iskolapszichológus és szülő támogatja a gyermekeket megoldásközpontú eszközökkel.

A szimpóziumon bemutatkoznak olyan iskolák, ahol már számottevő eredményei vannak az új megközelítés bevezetésének, tanárok és iskolapszichológusok osztják meg velünk tapasztalataikat, beszámolunk külföldi példákról, újdonságokról és kutatási eredményekről, új gyakorlati eszközökkel ismerkedünk és elképzelhető, hogy a legtöbbet egymástól tanulják majd a résztvevők.

szimpozium_programja

Bárnai Árpád: Tőlünk nektek. Megoldásfókusz hátrányos helyzetű gyerekekkel és fiatalokkal

Bárnai Árpád megoldásfókuszú coach, facilitátor

Ez a műhely egy iskolán kívüli, telepi projekt tapasztalatait hozza
be az iskolai alkalmazásokról szóló szimpóziumra. A Tőlünk nektek
programsorozat egy önkéntesképzés nehéz életkezdésű fiatalok
számára http://elmenyakademia.hu/tolunk-nektek/. A projektalapú
munka során úgy használják az élménypedagógia lehetőségeit és
a megoldásfókuszú megközelítést, hogy a résztvevő fiatalok
magabiztosabban kezdenek építeni saját és társaik képességeire,
teremtő erejű közösségé kovácsolódnak és mások segítésére
szövetkeznek.
Az a reményünk, hogy ez a különleges és sikeres projekt
kérdéseket vet fel és válaszokat inspirál, hogy a szimpózium
résztvevőinek hétköznapi gyakorlatában az esélyegyenlőség és a
reménytelennek tűnő helyzetekben való jobbítás könnyebben és
megerősödött bátorsággal folytatódhasson…
“Egy gyermekotthonban találtam rá a hivatásomra, amit hívhatunk úgy,
hogy facilitátor, tanulást, kívánt változást könnyítő
útitárs. Az ott töltött 5 évben s azóta is folyamatosan tanulok
erről. Sokféle hasznos tanulási kerettel kísérleteztem az elmúlt
10 év során.
A megoldásközpontú szemlélet kiemelkedően hasznosnak találtam
abban, hogy segítsem önállóan navigálni a fiatalokat új, még
ismeretlen terepeken.”

VIDEÓK a projektről:
https://www.youtube.com/watch?v=aQTlZjAMk5M
Marika beszél egy kicsit arról, hogy neki mit ad az
önkéntesség –
https://www.youtube.com/watch?v=G7it2z8bBxU&list=PLbIpOzQWDzlCUoXDEDvhJEGEMnAQLs8qv&index=13

Borbáth Katalin: Műhelytikok : a verhetetlen hármas

Közgazdasági Politechnikum, iskolapszichológus

Az iskolai, főként a 13+ korosztály esetén, középiskolai pszichológiai munkának, a szupportív beszélgetés műfajának reformját, új távlatát adja az SF módszerrel megtámogatott munkamód.

Miért? Több okból:
1.A diákok egy része tudatosabb a pszichológiai/ spirituális/ útkeresésében: elvárásai nagyban eltérnek megváltoztak, a hagyományos terápiás módszerek nyújtotta keretekhez képest, ezért a problémákkal küzdő teenagerek csak egy kisebb csoportja tudja a korábbi keretek között vállani.

2.Az idősebb, jól szituált  diákok egy részére jellemző, hogy igényesebbek, gyakran konkrét elképzeléseik vannak a pszichológiai, terápiás módszertant, a várható eredményt illetően.

3.Általánosan igaz a korosztályra, hogy a terápiák változatos módszerei iránt nyitottak, ugyanakkor gyors eredményre, sikerre, azonnali, instant hatásra szocializáltak. Ezért csak azok a módszerek működnek, ahol már egy ülés után az eredményesség élményével távoznak a diákok.

Ebben tökéletes segítség az SF -Solution Focus- módszere, amely végig vezet egy felépített úton, és mindenképpen sikerrel, a fiatal kliensünk “fejében és szívében hazavihető”, azonnali támogatással, eredménnyel, konklúzióval zár, a pszichológiai megközelítés érzékenységével kitapintva a szükséges fókuszt, illetve az erőszakmentes kommunikáció nyelvi eszköztárával megtámogatva eloszlatja az érzelmek, és gondolatok szintjén a helyzet értelmezésében meglévő esetleges zűrzavart.

Verhetetlen kombináció, nagyon szívesen használom!
Ennek a kombinált módszertani hármasnak a működésébe enged bepillantást, és ad egy kis megtapasztalást a workshop.
Várlak, hozd a kérdéseid és az együttgondolkodó, megtapasztalni vágyó kedved, és nem utolsó sorban a kreativitásod!

Czombos István

SOLUTIONFOCUS Megoldásközpontú Egyesület, elnök

Törekvésem, hogy éljük egyszerűen az életünket: figyeljünk, tudatosítsunk számunkra fontos dolgokat, erőforrásokat, jeleket és próbáljuk ehhez kötni cselekvéseinket az élet minden területén. Minél egyszerűbbek a gondolataink, annál könnyebb észrevenni azok visszhangjait bárhol. Ezeket a visszhangokat, azok hatásait keresem egyesületi kalapomban, szervezetfejlesztési, fejlesztéspolitikai tanácsadói szerepemben, társadalmi szerepvállalásaimban és ha ügyes vagyok a magánéleti helyzeteimben is.
Mivel minden gyerek tökéletesnek születik, hiszem hogy az ezen tökéletességhez relatív közeli intervenció inkább jelenti annak lehetőségét, hogy pici segítséggel ennek a tökéletességnek, boldogságnak a rekreálásában segíthetünk, talán jó esélyekkel.

Gesztelyi-Nagy Henrietta: Megoldásfókusz a tanári munkában

Angol nyelvtanár, nyelvi coach, tréner
Gödöllői Waldorf Általános Iskola és AMI

Tanárként rengeteg féle interakcióban, és sokszor nehéz szituációban kell részt vennünk: gyerekekkel egyénileg és csoportosan, kollégákkal, szülőkkel, szülői közösségekkel. Néha csak egyetlen jól feltett kérdésen, máskor egy egész órás, osztályszintű „teamcoachingon” múlik a siker. Ezekből szeretnék olyan példákat, és apró, gyakorlati eszközöket mutatni, amelyek nekem már beváltak, működtek, és akár már másnaptól kipróbálhatók.

Göntér Mónika: Nemzetközi kitekintés

Solutionsurfers, megoldásfókuszú coach, PCC, tréner

Jó gyakorlatok és hasznos példák a világ közelebbi és távolabbi országaiból a megoldásfókuszú szemlélet iskolai alkalmazására.

Gyarmati Katalin: Megoldásfókusz az iskolai zaklatás helyett

Pedagógus, gyermekvédelmi szakember, mediátor, coach
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Ezen a műhelyen arra nézünk rá közösen, hogy mennyi minden változik meg akkor, ha a figyelmünk fókusza a negatív dolgok helyett egy olyan vágyott iskolán van, ahol minden gyerek otthonosan érzi magát. Gyakorolni fogjuk, hogy hogyan adjunk úgy elismerést, hogy az a leghasznosabb legyen mindenki számára, emellett kipróbálunk olyan eszközöket, amelyek rövid idő alatt hoznak lényeges és tartós változásokat, és amelyeket a munkám során rendszeresen használok. Hazai és külföldi jó példákat vizsgálva tesszük fel a kérdéseket: hogyan csinálta? Mi az, ami számunkra is megvalósítható? Mi az, ami már most is hasonlóan működik?

Hankovszky Katalin: Duplafenekű tanítási módszerek

SolutionSurfers, felnőttképző, coach

Ezen a műhelyen kipróbálhat néhány módszert és módszerkét, melyek segítenek az osztálytermi interakciót úgy megszervezni, hogy olyan fontos képességek és szokások fejlődjenek közben, mint az önreflexió, az önértékelés, a megbecsülés és a nyitottság. Mindez kevés időráfordítással és kifejezetten hasznos mellékhatásokkal.
A módszereket megoldásfókuszú képzési gyakorlatunkban nevelgettük azon magvakból, melyeket egy weingarteni professzor vetett el egy tanártovábbképzési projektben.

Karácsonyné Kéki Andrea: Coaching az iskolában
A workshop betegség miatt elmarad 🙁

Tanító, drámatanár, life coach, 3 gyerek édesanyja.
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola  Velence

Munkám során fontosnak érzem a folyamatos szakmai megújulást. Keresem az új lehetőségeket, amelyekkel szélesíthetem eszköztáramat a diákokkal, illetve a szülőkkel való sikeres együttműködéshez. Gyerekeket coacholni nagyon izgalmas, hálás feladat. Hiszem, hogy helye van a mai oktatási – nevelési folyamatban.
A műhelymunka során megosztom az érdeklődőkkel azokat a coachingtapasztalataimat, amelyeket általános iskolás gyerekekkel szereztem. Beszámolok a nehézségekről is és arról, hogyan sikerül azokon átlendülni.

Katona Zsuzsanna

Szolnok, Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hiszem azt, hogy eredményesen akkor tudok dolgozni, ha ismerem tanítványaim és szüleik igényét, erősségeit, hogy ezekre alapozva segíteni tudjak nekik abban, hogy erőforrásaikat a legeredményesebben mozgósítva érjenek el sikereket.

Előzmények: A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyitott szellemiségű intézmény. Az elmúlt évtizedekben számos innovációban vettünk részt, melyek formálták a tantestület szemléletmódját. A tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, az egyéni bánásmód alkalmazására. Fontosnak tartjuk a kommunikáció erejét, és a pozitív megerősítést. Több alkalommal tartottunk konfliktuskezelési és önismereti tréningeket, hívtunk meg neves előadókat a témával kapcsolatban.

Az első lépések: A tavalyi évben így találkozhattunk Szabó Péterrel, aki lehengerlő előadást tartott a megoldásfókuszú „woww” megközelítésről, melynek eredményességével kapcsolatban nagyon jó eredményekről számoltak be a kipróbáló iskolák.
Két pedagógusunk részt vett egy ezzel kapcsolatos brief coaching tréningen, és az ott elsajátítottakat szerették volna a gyakorlatba is átültetni. Mindketten olyan előképzettséggel is rendelkeznek, melyre tudnak támaszkodni a program bevezetése során.
Terveink szerint 3 olyan osztályban alkalmaznánk a programot, ahol komoly morális és kapcsolati problémák mutatkoztak.

Hol tartunk most? Pillanatnyilag az óralátogatások folynak, a „mi az, ami működik” erőforrások feltérképezése a cél, illetve a skálák alkalmazásának bevezetése.

Mit tervezünk a közeljövőben? A teamek felállítása és az ülések megszervezése a következő lépésünk.

Török Réka

Munka- és pályatanácsadó szakpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója, kutató, pályaorientációs szakértő. Szakterülete az ifjúsági pályatanácsadás, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók helyzete, valamint az életpálya-tanácsadási programok és iskolai fejlesztések hatásvizsgálata. Pályatanácsadói munkájában több mint 9 éve alkalmazza a megoldásfókuszú szemléletet, elsősorban csoportos formában.

Závogyán Judit: Egy év tükrében – tapasztalatok a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolából

 

Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola, intézményvezető

Judit azokat a tapasztalatait osztja meg a résztvevőkkel, amelyeket az elmúlt év során szerzett a megoldásfókuszú szemléletmód iskolai bevezetéséről. Ajánljuk figyelmébe a következő cikket a kísérletről: Kicsiben kezdik

 

Jelentkezem

Családnév*

Keresztnév*

Cím*

Email cím*

Telefon*

Számlázási cím*

Megjegyzés

A jelentkezéssel egyidejűleg kijelentem, hogy Lemondási feltételeket elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat elfogadom.